Siirry sisältöön

Laitteisto­myynti

Luode myy vedenlaadun, virtaaman sekä ilmanlaadun mittauslaitteita ja valmistaa mittausasemia, joissa käytämme vain parhaita saatavilla olevia mitta-antureita.

Etsimme jatkuvasti markkinoilta uusia laitteita ja testaamme kaikki myynnissä olevat mittalaitteemme, jotta asiakkaalla on käytössä mittausolosuhteisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Käytämme samoja laitteita mittauspalveluidemme tuottamiseen, jolloin voimme taata monipuolisen varalaitteiden ja varaosien saatavuuden sekä kattavat huoltopalvelut.

 

Tarjoamme pitkään ja vankkaan alan kokemukseen perustuvaa tukea asiakkaillemme laitevalinnoissa sekä opastusta laitteiden asennukseen ja ylläpitoon.

Tarjoamme mittalaitekokonaisuuksia:

Ympäristömittauksiin, makean veden mittauksista merivesiin ja hulevesiin.

Talousveden mittauksiin, raakavedestä, vesilaitoksille ja vesijohtoverkostoon

Teollisuuden mittauksiin, raakavedestä erilaisiin prosessiteollisuuden sovelluksiin.

 

Voit valita laitteiston hankkimisen sijaan myös vuokraus- tai mittauspalvelumme.

Ota meihin yhteyttä niin etsimme sinulle parhaiten soveltuvan ratkaisun!

 

 

Huolto- ja kalibrointipalvelut: 

Huolto- ja  kalibrointipalveluihin pyydämme täyttämään  oheisen RMA-lomakkeen.

Huoltopalvelut, Espoo:

Päiväntaite 8, 02210 Espoo

 

RMA-lomake

VEDENLAATU

EXO -sarjan moniparametrianturit vedenlaadun mittaukseen

 • lämpötila ja johtokyky
 • sameus
 • happi
 • pH
 • levät
 • ravinteet
 • orgaaninen aine
Sovelluskohteita:

Ympäristömittaukset ojissa, joissa, järvissä ja meressä sekä hulevesissä.

Talousveden mittaukset raaka- ja verkostovedessä.

Teollisuuden vedenlaadun mittaukset raaka- ja jätevedessä.


VEDENLAATU

TriOS spektrofotometrit ja fluorometrit vedenlaadun, öljyn, sinilevien, orgaanisen aineen ja levämäärien mittaamiseen

 • nitraatti ja nitriitti
 • orgaaninen aine
 • levät
 • öljy
Sovelluskohteet:

Ympäristömittaukset ojavesissä, joissa ja järvissä.

Talousveden mittaukset raaka- ja verkostovedessä.

Teollisuuden mittaukset raaka- ja jätevedessä.

Esim. Levämittaukset uimarannoilla,  öljymittaukset hulevesissä ja nitriitin mittaus kalanviljelyssä.

VEDENLAATU

s::can spektrofotometrit ja anturit vedenlaadun reaaliaikaiseen monitorointiin

 • raakaveden ennakkovaroitusjärjestelmät teollisuuteen ja vesihuoltoon
 • verkostoveden vedenlaatu paineputkessa
 • spektrofotometristen yhdisteiden mittaukset teollisuuden prosessivesistä.

METALLIT JA FOSFAATTIFOSFORI

Liukoisten metallien ja fosfaattifosforin keräimet vedenlaadun seurantaan

 • fosfaattifosforin pitoisuudet luonnonvesistä
 • liukoisten metallien pitoisuudet luonnonvesistä
 • hulevesien fosfaattifosfori ja liukoiset metallit
 • liukoisten metallien mittaus prosessialtaista ja jätevesistä

BAKTEERIT

Jatkuvatoiminen bakteerien monitorointi

 • uimarantojen bakteeritasojen seuranta
 • hulevesien bakteeritasot
 • raakaveden ja verkostoveden bakteeritasojen seuranta
 • E.colin tai koliformisten bakteereiden havaitseminen verkostovedessä
 • teollisuuden raaka- ja jätevesien bakteeritasojen seuranta

 

VIRTAAMA

Virtaamamittarit luonnonuomien ja hulevesiverkostojen virtaamien mittaamiseen

 • akustinen virtaaman ja virtausnopeuden mittaus luonnonuomissa, ojissa ja putkissa myös jääkannen alla.

SÄÄ JA ILMANLAATU

Sään, ilmanlaadun  ja hajukaasujen mittaukset jatkuvatoimiseen ilmanlaadun seurantaan.

Sää
 • tuulennopeus ja -suunta
 • sade
 • näkyvyys
Hiukkaset
 • pienhiukkaset
 • kokonaishiukkaset
Ilmanlaatu
 • hiilidioksidi
 • typenoksidit
 • rikkidioksidi
Hajukaasut

Metaanin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaus.

Ota yhteyttä

Täytä  ja lähetä yhteydenottolomake niin olemme sinuun yhteydessä.
  ×

  Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  Luode Consulting Oy
  Y-tunnus: 1636922-4
  Päiväntaite 8
  FI-02210 Espoo, Finland
  Puh:  +348505900694

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Antti Lindfors
  Sinimäentie 10 B
  FI-02630 Espoo, Finland

  3. Rekisterin nimi
  Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
  – Nimi
  – Puhelinnumero
  – Osoite
  – Sähköpostiosoite
  – Organisaation nimi ja y-tunnus
  – Yhteysloki

  6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

  10. Evästeet
  Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.