Siirry sisältöön

Virtaukset ja virtaama­mittaukset

Toteutamme virtaaman ja virtausolosuhteiden mittauksia laajalla skaalalla aina pienimmistä uomista ja vesiverkostoista, laajojen merialueiden koko vesikerroksen virtausprofiilin kattaviin selvityksiin.

Käytössämme on kattava valikoima ympärivuotiseen käyttöön testatusti soveltuvia laitteistoja, jotka mittaavat virtausolosuhteet luotettavasti myös jääpeitteen alla.

Virtaamamittaukset

Virtaaman mittaamiseen avouomissa, putkistoissa ja verkostoissa on käytettävissä sekä akustisia että painemittaukseen perustuvia laitteistoja. Akustiset laitteistot ovat parhaimmillaan rakennetuissa uomissa, putkissa sekä avouomissa, joiden virtausolosuhteet ovat mahdollisimman laminaariset. Pinnankorkeuden mittaukseen perustuvaa virtaaman määritystä voidaan puolestaan soveltaa kohteissa, joissa ei esiinny padotusta ja pinnankorkeuteen sidottu virtaaman purkautumiskäyrä voidaan määrittää luotettavasti.

Akustisia menetelmiä käytetään myös jokivirtaamien mittauksissa sekä voimalaitosten ja patojen virtaamien kalibrointimittauksissa, missä mittausten toistettavuudella on suuri merkitys.

Virtausolosuhteiden mittaukset

Meri-, järvi- ja jokialueiden virtausolosuhteiden mittaus toteutetaan koko vesikerroksen virtauskentän syvyyssuunnassa tai vaakasuunnassa profiloivilla akustisilla laitteistoilla. Näin kerätään kattava aikasarja virtausolosuhteiden vaihtelusta eri vesikerroksissa sekä uoman tai salmen poikkileikkauksella.

Virtausmittauksia hyödynnetään mm. vesistörakentamishankkeiden luvituksessa, jäähdytys- ja jätevesien otto- ja purkualueiden selvityksissä, läjityspaikkojen soveltuvuusselvityksissä sekä virtausmallinnusten validoinnissa. Operatiivisessa käytössä virtausmittaukset palvelevat merenkulkua olosuhteiltaan haastaviksi tunnetuissa paikoissa, missä virtausnopeudet tai suunnat voivat muuttua nopeasti vaikeuttaen navigointia väylällä.

Virtausolosuhteiden lisäksi akustinen mittausmenetelmä mahdollistaa aallonkorkeuden ja suunnan sekä jääpeitteen paksuuden ja jääkentän liikkeen monitoroinnin.

Lue lisää palvelut satamille.

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.