Siirry sisältöön

Satamat, väylät ja läjitysalueet

Vesistörakentamiseen liittyviin mittauspalveluihimme kuuluu sedimenttien määrään, kerrospaksuuksiin ja laatuun liittyvät tutkimukset sekä läjityspaikkojen esi- ja jälkiselvitykset.

Toteutamme myös aallonkorkeuteen ja virtauksiin liittyviä mittaus- ja mallinnustöitä satamiin, merenkulun turvaamiseen ja väyläsuunnitteluun liittyvissä hankkeissa.

Teemme syvyyskartoituksia aina 200 metriin saakka venekalustollamme. Luotaukset onnistuvat jopa alle 0,5 metrin vesisyvyyksillä. Kalustoomme kuuluvat suuren erottelukyvyn matalataajuusluotaimet, viistokaikuluotaimet sekä erilaiset monikeilaimet ja singlebeam laitteistot.

Läjitysalueselvityksissä taustamittaukset kattavat virtausnopeuksien ja -suuntien mittaukset, sedimentti- ja pohjaeläinnäytteenotot sekä kiintoaineen kulkeutumisen mittaukset. Läjitysalueiden esiselvityksillä voidaan usein nopeuttaa hankkeiden luvitusta, kun ruoppausmassoille on olemassa läjitykseen soveltuvat paikat hankealueiden läheisyydestä. Tyypillisesti läjitysalueiden soveltuvuusselvityksiin liitetään myös vedenlaadun ja virtausten simulointi 3D mallinnusohjelmistoilla.

Virtausmittauksia hyödynnetään pääasiassa vesistörakentamishankkeiden luvituksessa, läjityspaikkojen soveltuvuusselvityksissä sekä erilaisissa merenkulun olosuhdemittauksissa paikoissa missä virtausnopeudet tai -suunnat muuttuvat nopeasti.

Tutustu myös mallinnuspalveluihimme.

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.