Siirry sisältöön

Palvelut

Ydinosaamistamme ovat vesistöjen mallinnuspalvelut sekä fysikaaliset ja kemialliset mittaukset vaativissa olosuhteissa. Toimimme myös asiantuntijoina erilaisissa projekteissa.

Palvelemme kaikissa veteen liittyvissä mittauksissa  merellä, sisävesissä ja prosessiteollisuudessa. Toimintamme lähtökohtana on asiakkaan ongelmien ratkaisu joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Käytössämme on yksi monipuolisimmista ja suurimmista mittauslaitteistokokonaisuuksista Pohjoismaissa.

Asiantuntijapalvelut

Luode on riippumaton asiantuntija veden laatuun, määrään ja hallintaan liittyvissä tehtävissä. Toimimme vesistöalan asiantuntijoina erilaisissa projekteissa.

Tutkimushankkeet

Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat tutkijoille tukea koejärjestelyissä, mittausaineistojen hankkimisessa sekä mittausasemien ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Teollisuus ja energiasektori

Teollisuudelle ja energiasektorille suunnittelemme ja toteutamme ennakkotutkimuksia ja tarkkailuohjelmia.

Lue lisää

Yhdyskunta­suunnittelu

Tarjoamme yhdyskuntasuunnittelun tueksi erilaisia mittauksia ja mallinnuspalveluita mm. vesistöihin liittyvien rakennushankkeiden ja hulevesien hallintaan.

Lue lisää

Satamat, väylät ja läjitysalueet

Satamille, väylille ja läjitysalueille toteutamme erilaisia pohjatutkimuksia ja reaaliaikaisia vedenlaatu- ja virtausmittauspalveluita sekä mallinnuksia.

Lue lisää

Erinomaista toimintaa. Pidän erityisesti siitä, että tulosten ja työn toteutuksen laadun lisäksi teillä on viestintä kohdallaan. Asiakkaana tiesin aina mitä tehdään ja koska, eikä aikatauluja tai muita käytännön toteutuksia tarvinnut arvailla.

- Asiakaspalaute

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut ovat ydinosaamistamme. Meidän kauttamme on saatavilla pitkään kokemukseen perustuvaa laadukasta mittauspalvelua.

Vedenlaatu ja ravinnemittaukset

Luode toteuttaa vedenlaadun ja ravinteiden mittauspalveluita vesistöihin ja teollisuuden sovelluksiin liittyen.

Lue lisää

Virtaukset ja virtaamamittaukset

Toteutamme virtaaman ja virtausolosuhteiden mittauksia laajalla skaalalla aina pienimmistä uomista ja vesiverkostoista, laajojen merialueiden koko vesikerroksen virtausprofiilin kattaviin selvityksiin. Myös haastaviin virtaamiin on saatavilla mittausvaihtoehtoja.

Lue lisää

Syvyysmittaukset ja rakenneluotaukset

Toteutamme syvyysmittauksia omalla monipuolisella kalustolla 0,5 metrin syvyyksistä aina 200 metriin kohteeseen sopivalla menetelmällä. Luoteen luotauspalveluihin kuuluvat perinteisten syvyysmittausten lisäksi myös sedimenttiluotaukset, seismiset luotaukset ja rakenneluotaukset.

Lue lisää

Vedenalaisen melun mittaukset

Luode tekee vedenalaisen melun mittauksia niin laivateollisuudelle, infrahankkeisiin, satamille kuin tutkimuskäyttöön. Käytössämme on laaja vedenalaisen melun mittauskalusto. Palveluumme kuuluvat myös vedenalaisen melun mallinnukset ja vaikutusarviot.

Lue lisää

Sedimenttinäytteenotto ja tutkimukset

Luode toteuttaa sedimenttien haitta-ainemittauksia sekä järvi että merikohteissa. Luoteen sedimenttimittauspalvelut kattavat näytteenotto-ohjelmien teot, näytepaikkojen valinnat, näytteenoton sekä raportoinnin asiakkaalle ja viranomaisille.

Lue lisää

Aalto-, pinnankorkeus-, tärinä- ja säämittaukset

Luode toteuttaa myös erilaisia aallon- ja vedenpinnankorkeuden mittausohjelmia. Kauttamme on saatavissa aallonkorkeuden mittauspalvelut ja erilaisia rakenteiden tärinämittauksia, ilmamelumittauksia sekä säämittauksia.

Lue lisää

Vesirakennushankkeiden on-line valvontajärjestelmät

Luode toteuttaa erilaisia vesirakennushankkeiden valvontajärjestelmiä, joiden  avulla on mahdollista seurata reaaliajassa rakennustöistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle ja reagoida tilanteeseen nopeasti, jotta rakentamisen vaikutukset saadaan minimoitua.

Lue lisää

Hyvä, asiantunteva ja ystävällinen palvelu, toimitus ajallaan ja kaikki kohdallaan. Kiitos!

- Asiakaspalaute

Mallinnuspalvelut

Teemme vesistöihin liittyvää mallinnusta yli 20 vuoden kokemuksella.

Virtausmallinnukset

Virtausmallinnuksilla voidaan selvittää  esimerkiksi läjitysalueilla massojen pysyvyyttä, rakenteisiin kohdistuvia rasituksia tai arvioimaan tarvittavien virtausaukkojen mitoitusta. Virtausmallinnusta voidaan käyttää apuna myös väyläsuunnittelussa.

Lue lisää

Päästö- ja kuormitusmallinnus

Teemme erilaisia päästö- ja kuormitusmallinnuksia kaupungeille ja teollisuudelle. Näitä ovat esimerkiksi jäte- tai lauhdevesien kulkeutumis- ja leviämissimuloinnit sekä niiden vaikutusten arviointi.

Lue lisää

Vedenalaisen melun mallinnukset

Vedenalaisen melun mallinuksilla voidaan arvioida vedenalaisen melun kulkeutumista ja vaikutusalueita vesiympäristössä.

Lue lisää 

Ota yhteyttä

Täytä  ja lähetä yhteydenottolomake niin olemme sinuun yhteydessä.
  ×

  Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  Luode Consulting Oy
  Y-tunnus: 1636922-4
  Päiväntaite 8
  FI-02210 Espoo, Finland
  Puh:  +348505900694

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Antti Lindfors
  Sinimäentie 10 B
  FI-02630 Espoo, Finland

  3. Rekisterin nimi
  Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
  – Nimi
  – Puhelinnumero
  – Osoite
  – Sähköpostiosoite
  – Organisaation nimi ja y-tunnus
  – Yhteysloki

  6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

  10. Evästeet
  Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.