Siirry sisältöön

Vedenalaisen melun mittaukset

Vedenalaisen melun mittaustarpeet ovat lisääntyneet merkittävästi. Vedenalainen melu on haitallista sekä merinisäkkäille että kalastolle. Vesistörakentamisen mm. merituulivoimapuistohankkeiden meluvaikutusten huomiointi on tärkeää hankkeiden luvitusvaiheessa.

Vedenalainen melu on noussut myös yhä tärkeämmäksi osaksi laivojen ympäristöystävällisyyttä. Bureau Veritas on sertifioinut laivojen vedenalaisen melumittauksemme.

Vedenalaisen melun mittauksia tehdään ammusten raivauksen, paalutuksen ja vedenalaisen louhinnan lisäksi myös laivaliikenteen melupäästöjen tutkimuksissa sekä ympäristön nykytilan selvityksissä.

Luoteen melumittaukset laivateollisuudelle ovat saaneet Bureau Veritaksen sertifikaatin, mikä mahdollistaa vedenalaisen melun luokitusmittaukset aluksille ja telakoille.

Vedenalaisen melun mittauskalustomme on erittäin laaja ja pystymme toteuttamaan omalla kalustolla myös kokonaisten merituulivoimala-alueiden mittaukset laajalla taajuusalueella. Palveluumme kuuluvat myös vedenalaisen melun mallinnukset ja vaikutusarviot.

Lue lisää mallinnuspalvelut.

Bureau Veritas on sertifioinut Luoteen laivojen vedenalaisen meluluokitus mittauksen.

- 15.10.2021 Bureau Veritas
×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.