Siirry sisältöön

Vedenlaatu ja ravinteet

Vedenlaatu ja ravinnemittaukset ovat ydinosaamistamme.

Tarjoamme mittauspalveluihimme myös datapalvelun laadunvalvonnalla,  asennus-, sekä huolto- ja ylläpitopalvelun tarpeen mukaan.

 

Tarjoamme perinteisten sameus, johtokyky, happi ja pH mittausten lisäksi jatkuvatoimista vedenlaadun ja kuormituksen mittausta mm. nitraatin, orgaanisen aineen ja hiilivetyjen seurantaan. Lisäksi tarjoamme liukoisen fosfaatin ja metallien sekä bakteerikontaminaatioiden tunnistamiseen liittyviä mittauspalveluita.

Fosfaatti PO4

Pystymme mittaamaan kehittämällämme menetelmällä jatkuvatoimisesti liukoista fosfaattia (DRP). Mittaus perustuu automaattisesti vaihdettaviin passiivikeräimiin. Menetelmällä päästään 0,5 – 2,5 vuorokauden aikaresoluutioon ja samalla tasolle laboratoriotarkkuuden kanssa. Mittausta on käytetty jokikuormituksen sekä järvien ja merialueiden sisäisen kuormituksen suuruuden arviointiin.

Nitraatti NO3

Nitraatin mittaus toteutetaan UV-spektrometriaan perustuvilla laitteilla. Pystymme tekemään laboratoriotarkkuutta vastaavia mittauksia hyvin erilaisissa vesitöissä kirkkaista meri- ja järvivesistä savisameisiin jokiin ja ojiin. Myös tummien humusvesien nitraattimittaus on mahdollista uusilla mittalaitteilla.

Orgaaninen aine TOC, DOC, COD ja BOD

Luoteella on käytössä useita menetelmiä orgaanisen aineen jatkuvatoimiseen mittaamiseen erilaisissa vesistöissä. Pystymme mittaamaan organista ainetta myös korkeassa sameudessa käyttämällä apuna Luoteen omaa optista mallia. Eri orgaanisten fraktioiden tunnistaminen on mahdollista yhdistelemälla eri aallonpitoisuuksien absorbanssi- ja fluoresenssidataa.

Jätevedet ja suolistobakteerit

Olemme kehittäneet mittalaiteyhdistelmän, jolla pystytään tunnistamaan yhdyskuntajätevesien aiheuttamia bakteerikontaminaatioita hulevesissä, jokivesissä sekä uimarannoilla. Laitteiston avulla voidaan jäljittää päästölähteitä ja ohjata manuaalista näytteenottoa lähes reaaliaikaisesti.

Hiilivedyt

Polttoaineet, voiteluaineet ja organiset liuottimet näkyvät hyvin pienissä pitoisuuksissa UV-fluorometrisessa mittauksessa, jonka pystymme asentamaan esimerkiksi hulevesiverkostoon.

 

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.