Siirry sisältöön

Virtausmallinnus

Virtaus ja virtausvaikutusten mallinnuksilla selvitetään erilaisia vesirakentamisen vaikutuksia vesialueen virtausolosuhteisiin ja veden vaihtuvuuteen.

Virtausmallinnus

Virtausmallinnuksilla selvitetään vesirakentamisen vaikutuksia vesialueen virtausolosuhteisiin, kun suunnitellaan, optimoidaan ja luvitetaan veden virtauksia muuttavia rakenteita. Tyypillisiä kohteita ovat yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät vesialueiden täytöt ja rantarakentaminen, siltahankkeet, ruoppaus- ja läjitystyömaat, satamien ja aallonmurtajien suunnittelu sekä jäähdytysvesien otto- ja purkurakenteiden suunnittelu.

Virtausmallinnus luo myös pohjan erilaisille jätevesien, jäähdytysvesien sekä vesirakentamisen työn aikaisen kuormituksen leviämisselvityksille päästö- ja kuormitusmallinnuskohteissa.

Virtausmallin kyky simuloida luonnossa esiintyvät virtausolosuhteet luotettavasti varmistetaan vertaamalla mallinnettuja tuloksia kohdealueen virtausmittaustuloksia vasten.

Lue lisää  Virtaukset ja virtaamamittaukset.

Virtausvaikutusten mallinnus

Virtausvaikutusten mallinnuksen avulla voidaan arvioida paikallisia vaikutuksia virtausolosuhteisiin vesirakentamisen kohteissa mm. rantarakenteissa, silta-aukoissa, kanavissa, uomissa tai vedenotto- ja purkurakenteissa. Samalla virtausmallinnuksella selvitetään hankkeen laajempia vaikutuksia ympäröivän vesialueen vedenvaihdon tehokkuuteen. Mallinnus mahdollistaa vaihtoehtoisten rakenteiden vaikutusten vertailun ja vesialueen tilan kannalta parhaan vaihtoehdon löytämisen.

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.