Siirry sisältöön

Mittauspalvelut

Vesistöihin ja vedenlaatuun liittyvät mittauspalvelut ovat ydinosaamistamme.

Teemme veteen liittyviä mittauksia sekä merellä, sisävesissä että prosessiteollisuudessa yli 20 vuoden kokemuksella. Käytössämme on sertifioitu ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmä.

Henkilökuntamme muodostuu vesistöalan ja mittausteknologioiden asiantuntijoista. Käytössämme on yksi monipuolisimmista ja suurimmista mittauslaitteistokokonaisuuksista Pohjoismaissa.

Vedenlaatu ja ravinnemittaukset

Perinteisten sameus, johtokyky, happi ja pH mittausten lisäksi tarjoamme laajan mittauskalustomme avulla jatkuvatoimista vedenlaadun ja kuormituksen mittausta mm. nitraatin, orgaanisen aineen ja hiilivetyjen seurantaan. Tarjoamme myös liukoisen fosfaatin ja metallien sekä bakteerikontaminaatioiden tunnistamiseen liittyviä mittauspalveluita.

Lue lisää

Virtaukset ja virtaamamittaukset

Toteutamme virtaaman ja virtausolosuhteiden mittauksia laajalla skaalalla aina pienimmistä uomista ja vesiverkostoista, laajojen merialueiden koko vesikerroksen virtausprofiilin kattaviin selvityksiin. Myös haastaviin virtaamiin on saatavilla mittausvaihtoehtoja. Käytettävissä on sekä akustisia että painemittaukseen perustuvia laitteistoja. Lisäksi tarjoamme myös merkkiainekokeilla tehtäviä virtaaman mittauksia.

Lue lisää

Syvyysmittaukset ja rakenneluotaukset

Luoteen luotauspalveluihin kuuluvat syvyysmittausten lisäksi sedimenttiluotaukset matalataajuuskalustolla, viistokaikuluotaukset, seisimiset luotaukset sekä rakenneluotaukset.

Lue lisää

Vedenalaisen melun mittaukset

Vedenalaisen melun mittauspalveluihimme kuuluu myös Bureau Veritaksen hyväksymiä vedenalaisen melun luokitusmittauksia laivateollisuudelle. Palveluumme kuuluvat lisäksi vedenalaisen melun mallinnukset ja vaikutusarviot.

Lue lisää

Sedimenttien haitta-ainemittaukset

Luoteen sedimenttimittauspalvelut kattavat  näytteenoton lisäksi näytteenotto-ohjelmien teot, näytepaikkojen valinnat sekä raportoinnin asiakkaalle ja viranomaisille.

Lue lisää

Aalto-, pinnankorkeus-, tärinä- ja säämittaukset

Luode toteuttaa  monipuolisesti  aallon- ja vedenpinnankorkeuden mittauksia  lähes kaikissa vesistöissä. Kauttamme on saatavissa myös erilaisia  rakenteiden tärinämittauksia, ilmamelumittauksia sekä säämittauksia.

Lue lisää

Vesirakennushankkeiden on-line valvontajärjestelmät

Vesirakennushankkeiden valvontajärjestelmien avulla on mahdollista seurata reaaliajassa mahdollisia töistä aiheutuvia haittoja vesistölle. Tyypillisiä mittauskohteita ovat sameuden leviämisen tarkkailu, sekä pH:n että happipitoisuuden muutokset.

Lue lisää

 

 

Tilatun mittauspalvelun toteutus on aina ylittänyt odotukset. Toteuttaja on jatkuvasti kehittänyt itseään edellä tilaajaa, mistä on ollut tilaajalle huomattavaa hyötyä. Kaikki työt on tehty etuajassa. Olemme olleet asiakkaita vuosikymmenen. Yrityksen osaamisen taso tuo korkean asiantuntemuksen kautta lisäarvoja ja myös kustannussäästöjä tilaajalle. Tutkimusorganisaationa olemme tilaajana vaativa.

- asiakaspalaute

Palvelumme

Asiantuntija­palvelut

Toimimme asiantuntijoina erilaisissa vesistöihin liittyvissä mittaus- ja mallinnusprojekteissa.

Lue lisää ›

Mittauspalvelut

Vesistöjen ja vedenlaadun fysikaaliset ja kemialliset mittaukset ovat ydinosaamistamme.

Lue lisää ›

Mallinnuspalvelut

Teemme vesistöihin liittyvää mallinnusta yli 20 vuoden kokemuksella.

Lue lisää ›
60.1984°N
24.7503°E

Ota yhteyttä

Täytä  ja lähetä yhteydenottolomake niin olemme sinuun yhteydessä.
  ×

  Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  Luode Consulting Oy
  Y-tunnus: 1636922-4
  Päiväntaite 8
  FI-02210 Espoo, Finland
  Puh:  +348505900694

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Antti Lindfors
  Sinimäentie 10 B
  FI-02630 Espoo, Finland

  3. Rekisterin nimi
  Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
  – Nimi
  – Puhelinnumero
  – Osoite
  – Sähköpostiosoite
  – Organisaation nimi ja y-tunnus
  – Yhteysloki

  6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

  10. Evästeet
  Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.