Siirry sisältöön

Yhdyskunta­suunnittelu

Luode on toteuttanut kymmeniä hulevesien määrän ja laadun mittauksia haastavissa olosuhteissa. Kauttamme on saatavissa viemäri- ja hulevesiverkostomallinnuksille lähtötilanne- ja kalibrointimittauksia.

Tarjoamme mittauspalveluita vesihuoltosektorille sekä jätevesipäästöjen että erilaisten vesiteitse leviävien kontaminaatioiden paikallistamiseen.

Kaupunkisuunnittelu

Teemme vesistöjen 2D- ja 3D-virtausmallinnuksia kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön liittyen erilaisiin maantäytön, rantarakentamisen sekä siltojen ja kelluvien rakenteiden vesistövaikutusten arviointiin.

Vesihuoltosektori

Juomavesipuolen mittauksissa palvelumme kattavat raakaveden oton mittausjärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen sekä verkostoveden laadun turvaamisen vesilaitokselta kuluttajille. Autamme raakaveden ottopaikkojen valinnassa ja raakavedenottopaikkojen instrumentoinnissa mm. kemikaalipäästöjen, öljyn ja sinilevien varalta. Olemme olleet edelläkävijöinä vesihuoltosektorin ennakkovaroitusasemien suunnittelussa ja toteutuksissa Tukholmassa, Helsingissä ja Turussa. Monessa tapauksessa raakaveden laatuun liittyviin poikkeustilanteisiin voidaan varautua jo ennen niiden päätymistä prosessiin. Tällöin niistä aiheutuva häiriö saadaan rajattua ajallisesti ja vaikutuksiltaan minimiin tai parhaassa tapauksessa estettyä kokonaan.

Ennakkovaroitusjärjestelmät ja päästöjen hallinta

Vesistöhankkeiden valvontajärjestelmien avulla on mahdollista seurata reaaliajassa töistä aiheutuvaa haittaa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin viipymättä. Vesistöön tai veteen kohdistuneen vahingon tapahduttua Luoteen mittauspalveluiden avulla voidaan rajata vahinkoalueen laajuutta, jäljittää häiriön alkuperää ja leviämistä sekä seurata toimenpiteiden edistymistä.

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.