Siirry sisältöön

Syvyys­mittaukset ja rakenne­luotaukset

Luode toteuttaa syvyysmittauksia omalla aluskalustolla 0,5 metrin syvyyksistä aina 200 metriin saakka. Käytettävissä on sekä monikeilainkalusto että singlebeam tyyppisiä luotaimia. Asiantuntijamme valitsevat parhaan menetelmän kohteen mukaan.

 

Luotauspalvelut

Luoteen luotauspalveluihin kuuluvat syvyysmittausten lisäksi myös sedimenttiluotaukset matalataajuuskalustolla, viistokaikuluotaukset sekä seismiset luotaukset. Mittauskohteet liittyvät tällöin usein ruoppaustöiden suunnitteluun, läjitysalueiden mittauksiin tai kaapeli- ja putkireittien tausta- ja as-laid mittauksiin.

Monesti mittauksia on mahdollista tehdä samanaikaisesti useilla eri luotaintyypeillä, jolloin koko hankealue on mahdollista kattaa luotettavasti saman toimittajan toimesta ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Rakenneluotaukset

Teemme monikeilauksen ja LIDARin yhdistelmällä myös rakenneluotauksia laituri-, satama-, voimalaitos-, pato- ja siltakohteista. Tällöin samalla kerralla saadaan mitattua sekä veden yläpuoliset että alapuoliset kohteet.

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.